SANT ANTONI

CANÇÓ DE SANT ANTONI


SANT ANTONI


Sant Antoni, gloriós, gloriós,
de Viana anomenat, anomenat
siau sempre advocat:
de tot perill guardau-mos
de tot perill guardau-mos

ai guardau-mos.

Sant Antoni i el dimoni, i el dimoni
jugaven a trenta-u, a trenta-u .
El dimoni va fer trenta,
Sant Antoni trenta-u
Sant Antoni trenta-u
ai trenta-u.


Sant Antoni n'és vengut, n'és vengut
amb una mudada honesta, mudada honesta
que molts d'anys poguem fer festa
amb alegria i salut
amb alegria i salut
ai amb salut.

Sant Antoni gloriós, gloriós
guardau-mos sa porcelleta, sa porcelleta
i quan la tendrem grosseta
la mos menjarem tot dos
la mos menjarem tot dos
ai ai tot dos.


Devem sempre alabar-vos
de gust i de bona gana, de bona gana
Sant Antoni de Viana
de tot perill guardau-mos
de tot perill guardau-mos
ai guardau-mos.


Comentaris