CANÇÓ DE SANT ANTONI

Aquí vos deixam el video que han gravat els alumnes de 3r, 4t i 5è, per cel.lebrar Sant Antoni.


SANT ANTONI

Sant Antoni, gloriós, gloriós,

de Viana anomenat, anomenat
siau sempre advocat: 
de tot perill guardau-mos

de tot perill guardau-mos
ai guardau-mos.


Sant Antoni i el dimoni, i el dimoni
jugaven a trenta-u, a trenta-u .
El dimoni va fer trenta,
Sant Antoni trenta-u
Sant Antoni trenta-u
ai trenta-u.


Sant Antoni n'és vengut, n'és vengut

amb una mudada honesta, mudada honesta
que molts d'anys poguem fer festa
amb alegria i salut

amb alegria i salut
ai amb salut.

Sant Antoni gloriós, gloriós
guardau-mos sa porcelleta,
sa porcelleta
i quan la tendrem grosseta
la mos menjarem tot dos
la mos menjarem tot dos
ai ai tot dos.

Devem sempre alabar-vos

de gust i de bona gana,

de bona gana

Sant Antoni de Viana
de tot perill guardau-mos

de tot perill guardau-mos
ai guardau-mos.

Comentaris