SETMANA 27 D'ABRIL-1 DE MAIG (4t, 5è i 6è)

Per començar, tots els cursos podeu mirar aquest video i escoltar la cançó "What makes you beatiful" del grup "One Direction" en aquesta versió per piano, però tocada de formes molt diferents i originals per vàries persones.

Fixau-vos bé en les cordes que té el piano dedins, i el martellets que pitgen cada corda quan es toquen les tecles.
També fixau-vos en les diferents formes en que toquen les cordes i altres parts del piano, i el so que produeixen.
Podeu intentar imitar amb les vostres mans sobre la taula o una altra superfície, el so de percussió que fan ells sobre el piano, i seguir el ritme de la cançó.Per continuar, cada curs seguiu repassant la vostra cançó de flauta, ja que en unes setmanes me podríeu mostrar en video un fragment de la mateixa.
Si a alguns ja vos surt bé i la voleu gravar en video, me la podeu enviar al mail jmgarcia@fassers.org. Si no vos surt tota, basta una part.

Recordau que a l'entrada de la SETMANA PASSADA, estaven els videos tutorials per les cançons per seguir estudiant.


Comentaris