El Desembre Congelat

Aquí teniu la partitura i el vídeo d'aquesta Nadala per a que la pogueu estudiar a casa.

I aquí teniu la lletra i un video per practicar-la.


EL DESEMBRE CONGELAT

El desembre congelat confús se retira.
Abril, de flors coronat, tot el món admira.
Quan en un jardí d'amor neix una divina flor:
d'una ro ro ro, d'una sa sa sa,
d'una ro, d'una sa,d'una rosa bella
fecunda i poncella.

El mes de maig ha florit, Sense ser encara,
Un lliri blanc i polit. De fragancia rara.
Que per tot el mon se sent,
De llevant fins a ponent,
Tota sa sa sa Tota do do do,
Tota sa, tota do, Tota sa dolçura
dóna gran ventura.

Arribaren els tres Reis amb gran alegria,
adorant el Rei del Cel en una establia,
oferint-li tres presents,
que són: or, mirra i encens,
a la ma ma ma a la re re re,
a la Ma, a la re, a la Mare pia,
la Verge Maria. 

Comentaris