Joc musical. Diàleg entre agut i greu.


Comentaris