Nadala 4t


LA FESTA DE L'AMOR
Avui és la gran festa
la festa de l'amor,
el fill de Déu
baixà del cel
per portar salvació.

Cantarem Al·leluia
Déu ens fa fills.
Diguem-ho a tots els homes
aquesta nit.

Alegre bona nova
porta el Senyor
que s'ha fet un nin
i és Salvador.

Tota la terra clama
que ens ha nascut l'amor
els àngels i els pastors veuran
que el fill de Déu s'ha fet carn.

Als nostres cors renova
la llum de l'Emmanuel,
per tot arreu, reneix l'amor
en el Nadal del Senyor.

Comentaris